Danylo Kurliak

Dear friends,

The tragic event that resulted in the loss of Danylo Kurliak one year ago in a summer camp of Ivano-Frankivsk, Ukraine, was deeply painful for us and made us reflect on the priorities of our society and how we envision the future of our young people.

The current economic situation in Ukraine makes it difficult to achieve the safety standards for installations of other European nations. This gap is even more visible if we compare the disparity of working opportunities young people have just by crossing borders.

With this in mind, we decided to work towards making a small dent in society and help young people improve the safety of their everyday environment and give them tools for the future.

My previous experience leading emergency response efforts in the oil and gas industry puts me in a good spot to kickstart an effort in health and safety systems. As a technologist, I like to think that technology will shape the world for the better. Talent is available in every country and nowadays an internet connection can be used to reduce inequalities between countries, creating a level playing field for all who can connect.

Argentinian — Ukrainian organization

After several months of work, I am very pleased to announce the creation of the Danylo Foundation for the health, safety and wellbeing of the Ukrainian youth. We are a small team of highly motivated volunteers from Argentina and Ukraine willing to make an impact.

The Argentinian branch of the foundation is commiting to USD $35,000 from our own savings (UAH 1,000,000 approximately at the time of writing) for its first two years of existence to bootstrap the organization and finance a pilot program to teach technology skills.

The funds will be initially managed by its founding members: Marcelo and Khrystyna Ruiz de Olano, and will be later transferred to a DAO (Decentralized Autonomous Organization) managed and controlled transparently by its members.

Anyone willing to collaborate with their time or funds will be a member and will be able to influence the decisions for its direction through on-chain voting.

Our call to action

The first effort of the project will focus on establishing ties with youth institutions like schools, summer camps and sports clubs. We will fund and install safety equipment and train the staff in health and safety procedures in Burshtyn and Lviv, Ukraine. Our goal is to expand to the rest of Western Ukraine and eventually the whole country.

The second effort will be focused on developing skills that will further increase the opportunities of the youth to be part of the future global workforce.

We will select a small group, 5 to 7 people, of motivated individuals with high potential from the institutions we are working with and develop a 3 years programming and English bootcamp that will teach them technology skills and allow them to insert in the global labor market.

I hope I succeeded in sparking your interest in our mission.

If you are interested in making our vision a reality, reach me on Twitter.

Take care,

Marcelo Ruiz de Olano

Данило Курляк

Дорогі друзі,

Трагічна подія результатом якої є смерть Данила, яка сталася в літньому дитячому таборі в Івано-Франківській області в Україні, де він працював перед університетом у серпні 2019 року, дуже боляче вразила нас і зробила чутливішими і уважнішими до проблем і пріорітетів нашого суспільства, спонукала задуматись про майбутнє наших молодих людей.

Теперішня економічна ситуація в Україні створює умови, в яких важко досягнути євпропейських стандартів безпеки. Цей розрив із стандартами інших євпропейських націй є більш видимим, якщо ми порівняємо можливості працевлаштування для молодих людей, як тільки вони перетинають європейські та інші кордони.

Мій попередній досвід координації невідкладних зусиль, щодо відповідальності і безпеки у нафтовій і газовій сферах, дозволяють мені почати діяти. Як технолог, я хочу припустити, що маю резонне відчуття, як саме технологічний сектор може утримувати економіку на належному рівні. Розуміючи це, ми вирішили працювати на перспективу, створюючи маленьку “територію” в суспільстві, і допомагати молодим людям підвищувати рівень безпеки їхньої щоденної діяльності і дати їм “ключі” від майбутнього. Талановиті люди є в кожній країні і в наші дні інтернет-мережа може бути корисною, щоб зменшити нерівність між країнами, створивши відповідний рівень ділової сфери для всіх, хто хоче приєднатися.

Аргентинсько-Українська організація

Я із задоволенням оголошую, після кількох місяців роботи над проєктом, що ми розпочинаємо діяльність Фонду Данила Курляка заради здоров’я, безпеки і добробуту молоді в Україні. Ми є невеликою командою з високою мотивацією волонтерів з Аргентини і України, бажаючих дати поштовх.

Аргентинська філія Фонду вносить 1 000 000 грн. з наших власних збережень, що приблизно становить 35 000$ для перших двох років існування і належного функціонування організації та фінансування пілотної програми, щодо навчання технологічних навиків.

Кошти будуть персонально використовуватись і контролюватись членами-засновниками: Марсело і Христиною Руїз де Олано, а в майбутньому переказані до ДАО (децентралізованої автономної організації) і будуть витрачатися і контролюватися прозоро, членами організації. Кожен бажаючий співпрацювати, вкладаючи свій час чи кошти, буде членом організації і матиме можливість впливати на прийняття рішень через голосування.

Наш заклик до дії

Перший етап проєкту буде фокусований на заснуванні тісних стосунків з інституціями, такими як: школи, літні табори, спортивні клуби. Ми профінансуємо і встановимо безпечне обладнання і навчимо персонал здорових і безпечних процедур у Бурштині та у Львові. Наша мета — розширити свою діяльність на Заході України і врешті-решт на всю країну.

На другому етапі ми зосередимося на розвитку навиків, які надалі збільшать можливості молоді бути частиною майбутньої глобальної робочої сили.

Ми відберемо мотивованих особистостей з високим природнім потенціалом або закладеним інституціями, з якими працюватимемо і створимо онлайн-групи, щоб навчити їх кодуванню і технологічних навичок.

Я надіюся, що мені вдасться запалити іскру Вашої зацікавленості нашою місією.

Якщо Ви намірені зреалізувати наше бачення і бажання, контактуйте зі мною на Twitter або Telegram.

Бережіть себе! 

Марсело Руїз де Олано